Recent Posts

เซเลบไฮโซตบเท้าร่วมงาน ออริจิ้น Grand Opening  The Iconic of Thonglor คอนโดที่ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นคนรุ่นใหม่

เซเลบไฮโซตบเท้าร่วมงาน ออริจิ้น Grand Opening The Iconic of Thonglor คอนโดที่ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นคนรุ่นใหม่

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  พรีเมี่ยมทุกระดับ สุนทรีย์แห่งประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่ผสมผสานการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ระดับโรงแรม

เอส แอนด์ พี ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก  ด้วยเค้กดอกกุหลาบแสนหวาน ให้วาเลนไทน์นี้อบอวลไปด้วยความรัก

เอส แอนด์ พี ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ด้วยเค้กดอกกุหลาบแสนหวาน ให้วาเลนไทน์นี้อบอวลไปด้วยความรัก

เอส แอนด์ พี ผู้นำด้านเค้กและเบเกอรี่ ชวนส่งต่อความรักต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ด้วยเค้กดอกกุหลาบสีชมพูแสนหวานเป็นตัวแทนบอกรัก อาทิ เค้กกุหลาบร้อยรัก (บัทเทอร์วานิลา) เค้กโรสไวน์

DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 EGDI ขึ้นอันดับ 40 ของโลก พร้อมปรับบทบาทเป็นผู้ร่วมคิด สร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน สร้าง Smart Nation Smart Life ให้เกิดขึ้นจริง

DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 EGDI ขึ้นอันดับ 40 ของโลก พร้อมปรับบทบาทเป็นผู้ร่วมคิด สร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน สร้าง Smart Nation Smart Life ให้เกิดขึ้นจริง

DGA จัดงาน “Connect to be Better” เปิดศักราชใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าทรานส์ฟอร์มรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย แสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน นำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) กล่าวว่า เราเดินหน้าปรับภาพลักษณ์ภายใต้ความท้าทายที่จะทำให้ DGA เป็นองค์กรที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน มากกว่าพูดแค่เรื่องเทคโนโลยีโดยเราเน้นการสร้างคุณค่าองค์กรให้พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยและประเทศให้ดีและทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งการวางกลยุทธ์ใหม่นี้ทำให้องค์กรเราเห็นตัวตนที่ชัดเจนขึ้นว่าคน DGA จะต้องมีพันธุกรรม หรือ DNA ของการเป็น “Smart Connector” หรือ ผู้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ และพร้อมทำงานเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผ่านมา DGA มีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงบริการภาครัฐกว่า 80 บริการเพื่อให้บริการประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งมียอดการใช้งานสะสมกว่า 3.8 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรับบริการรัฐได้ ผ่านช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย ในขณะที่ SME หรือภาคธุรกิจก็ได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐกว่า 95 ใบอนุญาต ผ่าน bizportal.go.th ซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น และเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา DGA เดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปิดตัวระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้รวดเร็ว โดยมีเป้าหมายยกระดับ อปท. จำนวน 400 แห่งให้ได้ในปี 2566  ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นบทบาทที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของ DGA ที่เป็น “Smart Connector” เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น ซึ่งผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลส่งผลให้ประเทศไทยได้อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลที่จัดสำรวจโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า การทำให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบนั้นยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่าสุด DGA ได้ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยเป้าหมายในปีนี้คือ ภาครัฐต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐแบบ 100% เชื่อมโยงและพัฒนาบริการที่สะดวก ใช้ง่าย เข้าถึงประชาชนและภาคธุรกิจให้เป็น One Stop บริการภาครัฐแบบ 100% โดยทำไปพร้อมกับการพัฒนา Digital Skill ให้กับบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดย DGA มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย E-Government Development Index (EGDI) Ranking ให้อยู่ที่อันดับ 40 ของโลกให้ได้ภายในปี 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับ Brand Value ขององค์กรนั่นคือ “รัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างประเทศให้ทันสมัย (Smart Nation) ยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยให้ดีและทันสมัย (Smart Life) ยิ่งขึ้น”

 และภารกิจงานด้านรัฐบาลดิจิทัลนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นเรือธงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เทียบเท่าสากล โดย DGA ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ได้นำเสนอแผนงานดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนทั้งสิ้น 78 โครงการ จาก 51 หน่วยงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,523.9110 ล้านบาท ตามที่ DGA นำเสนอ หลังจากนี้ข้อมูลทั้งหมดจะจัดส่งไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดทำเป็นร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามลำดับต่อไป” ดร.สุพจน์ กล่าวทิ้งท้าย

“DGA ต้องการเห็น คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น เราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทย เข้าถึงบริการได้ง่าย ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ เราต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว ราบรื่น ยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เราอยากเห็นประเทศของเราทันสมัย ก้าวหน้าทันโลก เพื่อ ความภูมิใจของคนไทยทุกคน และเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่ เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีอยู่จริง ทำได้จริง ”

 

Smart Nation Smart Life ประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น

 

Beanbag จับมือ “แต้ว-ณฐพร” เอาใจสาวยุคใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ “Beauty Protein” โปรตีนพืชพร้อมอาหารบูตส์ผิวสวยโกลว์ใส 17 ชนิดในเชคเดียว

Beanbag จับมือ “แต้ว-ณฐพร” เอาใจสาวยุคใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ “Beauty Protein” โปรตีนพืชพร้อมอาหารบูตส์ผิวสวยโกลว์ใส 17 ชนิดในเชคเดียว

บีนแบ็ก ซูเปอร์ฟู้ด (Beanbag Superfood) ผู้นำเทรนด์อาหารสุขภาพกลุ่ม Millennial นำโดยสองผู้บริหาร  ณิชาภัทร ศรีมโนธรรม และ ภูริต ศรีมโนธรรม ผู้ก่อตั้ง บริษัท ธิงค์กิ้ง กู้ด จำกัด ร่วมกับ นางเอกคนดัง “แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์”

“อ.ป๋า – ปุญญาดิศ” เจ้าพิธีตัวจริง นำทีมคนดัง ดาราดัง จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ องค์พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ นำไปประดิษฐาน ณ พระธาตุเจดีย์ วัดดอยม่อนธาตุศิริธรรมาราม

“อ.ป๋า – ปุญญาดิศ” เจ้าพิธีตัวจริง นำทีมคนดัง ดาราดัง จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ องค์พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ นำไปประดิษฐาน ณ พระธาตุเจดีย์ วัดดอยม่อนธาตุศิริธรรมาราม

เป็นอีกครั้งในหลายๆ ครั้งที่พราหมษณ์เจ้าพิธีตัวจริง อย่าง “อ.ป๋า – ปุญญาดิศ เถียรวิชิต” ได้รับเชิญให้ไปร่วมเป็นเจ้าพิธีงานบุญบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ จากพระเก่าให้เป็นพระใหม่โดยการแผ่นปิดทอง คำเปลว แล้วจะนำไปประดิษฐาน

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำทีม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA รุ่น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา บุกจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำทีม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA รุ่น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา บุกจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำทีม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA รุ่น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา บุกจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเอาฤกษ์เอาชัยเริ่มจากพิธีแสดงมุทิตาจิตกราบถวายสักการะอายุวัฒนมงคล หรือวันคล้ายวันเกิด พระเมธีวชิโรดม ท่าน ว.วชิรเมธี 5 ทศวรรษ ขอให้ท่านมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นขวัญ กำลังใจให้ญาติโยม ให้และศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ได้อาศัยบารมีของท่าน นานเท่านาน ณ ไร่เชิญตะวัน เชียงราย

จากนั้นวันที่ 2 ในช่วงเช้า ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาสะเดาะเคราะห์แบบล้านนาโดย พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

ส่วนในช่วงบ่าย เข้าพบพระอาจารย์พบโชค เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง ทั้งนี้ยังได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงรายอีกด้วย

 

เอ- พศิน พาสักการะ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ตำนานแห่งเมืองมุกดาหาร

เอ- พศิน พาสักการะ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ตำนานแห่งเมืองมุกดาหาร

เอ- พศิน เรืองวุฒิ พิธีกรจากรายการ นาคาทีวี พาสักการะ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ที่เคารพสักการะ ของประชาชน ทั่วสารทิศของประเทศไทยยังมีไฮไลท์เด็ดๆ ให้ได้ชมกันแบบจุใจ

CP LAND แจกใหญ่ แจกจริง รับปีกระต่ายทอง งานมหกรรมบ้านและคอนโด CP LAND ครั้งที่ 2 มอบรางวัลใหญ่คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ท บ้านเขาใหญ่” และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

CP LAND แจกใหญ่ แจกจริง รับปีกระต่ายทอง งานมหกรรมบ้านและคอนโด CP LAND ครั้งที่ 2 มอบรางวัลใหญ่คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ท บ้านเขาใหญ่” และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

นายกนธีร์ ติรวิภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนกลาง) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND นาย นายดำรงศักดิ์ ถุงเงิน (คนที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการงานบริหารคอนโดฯและสำนักงานให้เช่า CP LAND

วี ฟิตเนส โซไซตี้ ร่วมกับ ซีเล็คทูน่า มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันลดไขมันเพิ่มผิวสวยใส

วี ฟิตเนส โซไซตี้ ร่วมกับ ซีเล็คทูน่า มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันลดไขมันเพิ่มผิวสวยใส

วี ฟิตเนส โซไซตี้ ร่วมกับ ซีเล็คทูน่า ประกาศผลผู้ชนะจากกิจกรรม “30 DAYS CHALLENGE SEASON 3 BEAUTIFIT พิชิตผิวใสหุ่นสวย” เปิดประสบการณ์สายเฮลตี้ ร่วมแข่งขันดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก ลดมวลไขมัน สร้างกล้ามเนื้อ พิชิตผิวสวยใส และเพิ่มความชุ่มชื่นของผิว ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของซีเล็คทูน่า “ทูน่าสเต็กในน้ำแร่ พลัสคอลลาเจน 2000 mg” ภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,200 คน การตัดสินผลการแข่งขันวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันด้วยเครื่องวัด Inbody และ Skin โดยผู้ชนะเลิศประเภทชาย ได้แก่ นายอังกูร ชุณหพาณิชกุล และผู้ชนะเลิศประเภทหญิง ได้แก่ น.ส.ศุภิสรา ศิริเสรี รับเงินรางวัลและของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่า 160,579 บาท ณ ฮอลลีวู้ด ฮอลล์ ชั้น 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท วีฟิตเนส จำกัด กล่าวว่า “วีฟิตเนส ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพที่ดีของคนไทยมาโดยตลอด คลับออกกำลังกายของคนเมืองยุคใหม่ที่ เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผู้ที่รักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,200 คน ซึ่งการจับมือกับ ซีเล็คทูน่า ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ดี ๆ จากซีเล็คทูน่า พลัสคอลลาเจน เป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนำไปปรุงอาหารได้หลากหลาย และที่สำคัญตรงกับเกณฑ์การแข่งขันที่ต้องเพิ่มคอลลาเจน มวลกล้ามเนื้อ แต่ FAT ต้องลด เป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากนี้อยากให้ผู้แข่งขันทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้รับรางวัล อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านได้รับ คือ สุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และหวังว่าทุกท่านจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องต่อไป”

นายศรัณย์ รัตนรุ่งเรืองชัย ผู้จัดการทั่วไป บริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความสำเร็จของกิจกรรมที่ซีเล็คทูน่า ได้ร่วมกับ วีฟิตเนส ทำกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 ที่สนับสนุนให้คนไทยดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก โดยในปีนี้ซีเล็คเองก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “ซีเล็คทูน่า พลัสคอลลาเจน” เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เพราะมีคอลลาเจนถึง

2000 มก. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิว มีโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเมื่อทานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพผิวและร่างกายที่ดียิ่งขึ้น และจากกระแสตอบรับที่ดีทำให้ในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครที่มากขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คนทุกเพศทุกวัยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีคือรางวัลที่ดีที่สุดที่ได้จากการออกกำลังกาย สอดคล้องกับแนวคิดของไทยยูเนี่ยนในเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลท้องทะเลอย่างยั่งยืน หรือ Healthy Living, Healthy Oceans โดยผลิตภัณฑ์ซีเล็คทูน่าพลัสคอลลาเจนจะเริ่มจัดจำหน่ายตามห้างและร้านค้าทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับ”

สำหรับผลการตัดสินผู้ชนะที่ลดมวลไขมัน สร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มความชุ่มชื่นของผิวได้มากที่สุด วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันด้วยเครื่องวัด Inbody และวัดความชุ่มชื่นของผิวด้วยเครื่อง Skin โดยผู้ชนะเลิศประเภทชาย     ได้แก่ นายอังกูร ชุณหพาณิชกุล และผู้ชนะเลิศประเภทหญิง ได้แก่ น.ส.ศุภิสรา ศิริเสรี รับเงินรางวัลไปคนละ 25,000 บาท พร้อมบัตรออกกำลังกายจาก วี ฟิตเนส โซไซตี้ 1 ปี, สินค้าจากซีเล็คทูน่า 18,980 บาท และของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่า 160,579 บาท ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.วัฒนา เกษมรัติ และ นายประมูล สุขสกาวผ่อง รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมบัตรออกกำลังกายจาก วี ฟิตเนส โซไซตี้ 6 เดือน, สินค้าจากซีเล็คทูน่า 9,360 บาท และของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่า 100,650 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ น.ส.ธันยพร กุลธนาภา และ นายอธิป สกลพัฒนศักดิ์ รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมบัตรออกกำลังกายจาก วี ฟิตเนส โซไซตี้ 3 เดือน, สินค้าจากซีเล็คทูน่า 4,680 บาท และของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่า 66,370 บาท

ปิดท้ายงานด้วยการแจกความฟินกับพระเอกหนุ่ม ไบร์ท นรภัทร วิไลพันธุ์ และสาวสายเฮลตี้ ยิปซี     คีรติ มาร่วมพูดคุยถึงการออกกำลังกายมาแชร์เคล็ดลับการปั้นหุ่นสวย และโชว์ฝีมือการทำอาหารจากซีเล็ค     ทูน่า แสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบจาก ซีเล็คทูน่า พลัสคอลลาเจน สามารถนำเอาไปปรุงอาหารได้อย่างง่าย ๆ รวมทั้งสองสาว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง และ แอนโทเนีย โพซิ้ว มาเผยเคล็ดลับความสวยฉบับนางงามทั้งในเรื่องการดูแลผิวพรรณ และการออกกำลังกาย ให้กับเหล่าคนรักสุขภาพที่อยากจะหุ่นฟิตและเฟิร์มตามแบบฉบับนางงาม ได้รับเคล็ดลับดี ๆ กลับบ้านไป

                                                                                               

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างโรบินสัน เสิร์ฟประสบการณ์ความมงคลชุดใหญ่! รับตรุษจีน พร้อมชวน 3 เซเลบกิน ช้อป เที่ยว แบบสุดปัง!

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างโรบินสัน เสิร์ฟประสบการณ์ความมงคลชุดใหญ่! รับตรุษจีน พร้อมชวน 3 เซเลบกิน ช้อป เที่ยว แบบสุดปัง!

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จับมือ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิด 2 บิ๊กแคมเปญต้อนรับเทศกาลตรุษจีน “ROBINSON LIFESTYLE & ROBINSON CHINESE NEW YEAR 2023”