องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ พร้อมเปิดตัวทูตองค์กร มารีญา พูลเลิศลาภ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ พร้อมเปิดตัวทูตองค์กร มารีญา พูลเลิศลาภ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection-Thailand) องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก ที่มุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ เตรียมจัดงาน “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ เชิญชวนคนไทยเข้าชมนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงและกระตุ้นแนวโน้มการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอย่างมีมนุษยธรรม และคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ในฟาร์ม ก่อนส่งออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยเริ่มต้นโครงการผ่านการสื่อสารกับผู้บริโภคคนเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์รวมของคนทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคมศกนี้ ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมเปิดตัวทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2560

คุณโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “เพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชีวิตมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จึงจัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มไม่ให้ถูกทารุณในทุกองคาพยพ โดยบทบาทของ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) คือการขับเคลื่อนโลกเพื่อยุติความทุกข์ทรมานและการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไป ภารกิจของเราทั้งหมดล้วนทำเพื่อสัตว์ แม้ในสัตว์ที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ก็ตาม เราต้องการยุติการทำฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่โหดร้ายทารุณ และสร้างระบบผลิตอาหารที่มีมนุษยธรรมและยั่งยืน

จากสถิติที่เราสำรวจพบว่า ในทุกๆ วัน หมูและไก่นับล้านตัว ต้องเผชิญชีวิตที่โหดร้ายและทุกข์ทรมานในระบบฟาร์มอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคน เราจึงมุ่งมั่นในการสื่อสารความต้องการของสัตว์อย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่า สัตว์เหล่านี้จะได้รับความสุข และมีชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนี้การได้รับเกียรติจาก มารีญา พูลเลิศลาภ ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดต่อการใส่ใจในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม มาเป็นทูตขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้สิ่งที่องค์กรพยายามขับเคลื่อน สื่อสารไปยังผู้คนจำนวนมากได้ดียิ่งขึ้น”

สำหรับกิจกรรมในงาน “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ ตลอดทั้ง 4 วันนี้ ประกอบด้วยโซนต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเชิงประสบการณ์ที่จะพาผู้บริโภคได้สัมผัสกับอาหารในรูปแบบ ดิจิทัลอินเตอร์แอคทีฟ โดยผู้เข้าชมจะได้มีส่วนร่วมในการเลือกเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้ พร้อมกับรับรู้ถึงแหล่งที่มา และคุณภาพชีวิตของวัตถุดิบ อาทิ ไก่ และ หมู จากฟาร์มในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป และผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนทางออกที่ทุกคนช่วยได้เพื่อให้สัตว์ฟาร์มได้มีสวัสดิภาพที่ดี

ส่วนกิจกรรมเสวนาบนเวทีในแต่ละวัน ผู้ร่วมงานจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

• วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 เปิดตัวด้วยแฟชั่นโชว์ ที่สะท้อนปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ออกแบบโดย สาริศา นวลศรี Creative director of SAVETUDIO ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ เปิดตัวทูตองค์กร มารีญา พูลเลิศลาภ

• เสวนาหัวข้อ “ทำไมเราต้องแคร์ชีวิตหมู ชีวิตไก่” โดยได้รับเกียรติจากบุคคลผู้ทรงอิทธิพลต่อสังคมที่ล้วนมีความใส่ใจในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อสะท้อนความคิด ความเห็น ต่อปัญหาความตระหนักรู้ในการส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์และผู้คนในสังคมที่ยั่งยืน อาทิ ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร The Cloud ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง CreativeMove และ Greenery และมารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

• วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2565 ร่วมพูดคุยหัวข้อ “เชื้อดื้อยา : ภัยเงียบใกล้ตัวจากฟาร์มอุตสาหกรรม” โดย ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และ “ความฉลาดและน่ารัก ของน้องหมู น้องไก่ ที่คุณไม่เคยรู้” โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ และสุกร อาทิ หมอฟิวส์ วานิชย์ วันทวี เจ้าของว.ทวีฟาร์ม ปศุสัตว์ ไบโอไดนามิก พันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food for Fighter และ โจ สโลน ผู้ก่อตั้ง Sloane’s เครือข่ายแบรนด์ที่รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจ
สวัสดิภาพสัตว์

• วันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 2565 Cooking Show “เมนู Happy Meat Happy Me” โดยเชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทย ผู้ก่อตั้ง “บ้านเทพา” ในการปลูกจิตสำนึกด้านอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน และ กิจกรรม Workshop เสื้อเพื่อสัตว์ สกรีนเสื้อลายสัตว์เพื่อระดมทุน โดยคุณใบตอง กีรตินุช เหลืองอังกูร ที่จะมาบอกเล่าแรงบันดาลใจ ทำเสื้อยืดระดมทุนเพื่อสัตว์มา 10 ปี พร้อมสนุกกับกิจกรรม สกรีนเสื้อลายสัตว์ แบบ Limited Edition

• วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2565 เสวนาหัวข้อ “ทางอออกที่มีอยู่จริง สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้” โดย
คุณสุพจน์ สิงโตศรี ประธานเครือข่ายหมูหลุม ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี คุณอำนาจ เรือนสร้อย เจ้าของแทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม และคุณวรกร เลาหเสรีกุล เจ้าของฟาร์มคิดดี ที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมร่วมเรียนรู้กับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มที่ทำได้จริง พร้อมเทคนิคการแยกความแตกต่างของคุณภาพเนื้อสัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัยจากฟาร์มต่างๆ ที่ใส่ใจกับการเลี้ยงสัตว์อย่างมี สวัสดิภาพสัตว์ และปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ อาทิ แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม, ฟาร์มหมูหลุมดอนแร่, ว.ทวีฟาร์ม ปศุสัตว์ไบโอไดนามิค, Food for fighter และ ฟาร์มคิดดี เป็นต้น

ขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์ทางเลือกอาหาร จากฟาร์มที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ และตระหนักถึงอาหารปลอดภัยในงาน “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคมศกนี้ ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldanimalprotection.org และ Facebook: World Animal Protection Thailand องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก<https://www.facebook.com/WorldAnimalProtectionThailand/>

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลกมีสำนักงาน 14 แห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่อปกป้องสัตว์จากความทุกข์ทรมาน มาเป็นเวลา 55 ปี โดยมุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทุกข์ทรมาน และการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ที่ผ่านมาองค์กรฯ ได้ดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ โครงการส่งเสริมระบบอาหารอย่างยั่งยืน โดยยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้างไทยให้ดีขึ้น และเพื่อให้สัตว์ป่าทุกตัวได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างมีอิสระตามธรรมชาติโดยตระหนักถึงความสำคัญ ของคุณภาพชีวิตสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชีวิตมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *