ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำทีมร่วมประชุม หารือ โครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางหลังวิกฤตโควิด 19

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำทีมร่วมประชุม หารือ โครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางหลังวิกฤตโควิด 19

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) บ้านหน้าพระลาน สถาบันพระปกเกล้า

จัดประชุมและร่วมหารือในโครงการ  “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” การสร้างวิชาชีพ และอาชีพเพื่อสร้างรายได้หลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19  และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่กลุ่มคนที่ตกงานและขาดโอกาสเข้าถึงอาชีพโดยมี นายเวคิน ดำรงรัตน์ ,รศ.ดร.พิภพ อุดร ,นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ และนายธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ เข้าพบนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ น.ส วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ณ  ห้องประชุม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(บ้านราชวิถี)ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *