นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “SKYMED FIT พิชิตโควิด19” ส่งเสริมใส่ใจสุขภาพป้องกันโควิดและกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “SKYMED FIT พิชิตโควิด19” ส่งเสริมใส่ใจสุขภาพป้องกันโควิดและกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564: นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “SKYMED FIT พิชิตโควิด19” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีพลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณนพนท คัมภีรญาณนนท์ ผู้อำนวยการ Sky Crop คุณเจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, และคุณนธี หาญกุดตุ้ม ผู้อำนวยการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

งานกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “SKYMED FIT พิชิตโควิด19” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด 19) และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผลการแข่งขันประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 13 กิโลเมตร หญิง อันดับที่ 1 สุณิกา ปรีชาโปร่ง อันดับที่ 2 ภรณ์ชนก ฐางวัลย์ อันดับที่ 3 ขวัญเรือน สายวงศ์ยนต์ อันดับที่ 4 ดาริกา สุวรรณมงคล และ อันดับที่5 เครือวัลย์ รัตนมงคล

ประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 13 กิโลเมตร ชาย อันดับที่ 1 ธนัช ยอดดำเนิน อันดับที่ 2 สมคิด ลิ่วมโนเงิน อันดับที่ 3 ทรนง วินัยเยี่ยม อันดับที่ 4 จิ่ง และอันดับที่ 5 จำรัส ราวนันท์

ประเภทเดิน-วิ่ง FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร หญิง อันดับที่1 ณัฏฐกมล มนเหมย อันดับที่ 2 ณัฐธิดา คำไทย อันดับที่ 3 ดวงกมล แซ่ฝาง อันดับที่4 สุกฤตา ปันยารชุน และอันดับที่ 5 สุภาภรณ์ กรินมรกต

ประเภทเดิน-วิ่ง FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย อันดับที่ 1 ชัพวิทญ์ มานะโส อันดับที่ 2 อ่องส่า จิ่งต่า อันดับที่ 3 ภิวัฒน์ นะคำ อันดับที่ 4 ปนัดชัย แซลิ้ม และอันดับที่ 5 ณัฐวุฒิ ประทมใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *