งาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

งาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

อารยา อรุณานนท์ชัย รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ (ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ฯ) ยรรยง คุโรวาท ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา ศรีภพ สารสาส วิไล ตั้งสิน วิทยะฐานะกรณ์ พรทิพย์ ห่านตระกูล และกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล เป็นต้น ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ


ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก “ เพื่อมอบ “ รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย (คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เป็นประธานในวันงานผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับ “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ทั่วประเทศ รวม 99 คน อาทิ

– ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (ตำรวจจราจรดีเด่น , พนักงานกวาดถนนดีเด่น ,
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ดีเด่น , พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บขส.ดีเด่น ,
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น
– อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
– คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
– หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่อง
จากองค์การ ยูเนสโก ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2558
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ 135 ปี ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การสมาชิกถึง 75 ประเทศ ซึ่งสภาสตรีระหว่างประเทศ ก็ได้ยกย่องชื่นชมเช่นกัน โดยได้จัดงาน “วันแห่งการพัฒนาเพื่อเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วยใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *