“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” ปลื้ม เป็นร้านทำผมร้านเดียวและ เป็น 1 ใน 9 บริษัท ขึ้นเวทีรับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” ปลื้ม เป็นร้านทำผมร้านเดียวและ เป็น 1 ใน 9 บริษัท ขึ้นเวทีรับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จริงจังสร้างธรรมมาภิบาลภาคธุรกิจ จัดพิธีมอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563  ที่นำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจอื่นๆ ปฎิบัติตาม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนบนพืนฐานธรรมาภิบาล

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 100 ปีอีกด้วย  ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็ง น่าเชื่อถือและสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่แบบอย่างธุรกิจ ที่มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม องค์กรหรือธุรกิจที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความมีคุณภาพประสิทธิภาพ และการมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักที่มีคุณค่าและสำคัญมาก นำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินธุรกิจอันมีความทัดเทียมและสอดคล้อง ตามหลักธรรมาภิบาลสากล  ที่ United nations Economic and Social commission for Asia and The Pacific ได้ให้คำนิยามไว้

ทั้งนี้การส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่เพื่อประเมินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยการสัมภาษณ์และตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ณ สถานประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจที่ผ่านการตรวจประเมิน และธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จำนวน 64 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีธุรกิจ 9 ราย มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมจะได้รับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ด้วย

นางสาวศิริพร สุวรรณประทุม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชลาชล จำกัด

ในการนี้ทางบริษัทชลาชลกรุ๊ป จำกัด ซึ่งถือเป็นร้านทำผมแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็น 1 ใน 9 บริษัทที่ได้รับทั้งโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563  ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด และ นางสาวศิริพร สุวรรณประทุม ผู้จัดการทั่วไป ได้เดินทางไปรับโล่เกียรติคุณ และหนังสือรับรองด้วยตัวเอง ณ กรมพัฒนาธุรจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในครั้งนี้ด้วย

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับโล่ธธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยมในครั้งนี้ว่า “จากความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้ ดีใจมากนะครับเพราะเป็นครั้งแรกของร้านทำผม หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านทำผมที่ได้รางวัลนี้ และเราก็ตั้งใจทำงานด้วยความจริงจัง จริงใจและเจนจัด ซึ่งเราก็ไม่ทราบหลักของธรรมาภิบาลคืออะไร แต่ว่าจริงๆ แล้วพอเราเข้าไปดู และลองถอดรหัสของคำว่า “หลักธรรมาภิบาล” เราก็คิดว่า มันน่าจะมาจากมวยวัด และเรามาจากการเป็นเถ้าแก่ซึ่งจริงๆ แล้วตัวเถ้าแก่เนี่ยต้องมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีการเผยแพร่ ความรู้ มีทุกอย่าง  ผมว่าเค้าน่าจะเค้าน่าจะถอดรหัสมาจากตัวเถ้าแก่นั่นเอง ซึ่งบริษัทชลาชลใน 30 กว่าปีที่ผ่านมา เราก็ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาตลอด พอมาปีนี้ผมได้มีโอกาสไปบรรยายให้กรมส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งตรงนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็แนะนำให้ลองส่งบริษัทเข้าไปคัดเลือกกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่เราส่งบริษัทเราเข้ามาซึ่งก็ผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกจนได้รับรางวัลเลยครับ ถามว่าดีใจมั้ยก็ดีใจมาก เพราะเราทำจากจิตวิญญาณและความรัก รักในธุรกิจ รักในการบริการลูกค้า และขอปฏิญาณว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ในด้านทำผมและร้านทำผม ขอบคุณครับ”

……………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ / หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักธรรมรัฐและ บรรษัทภิบาล ฯลฯ ” ซึ่งเรารู้จักกัน ในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆปีซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคม อย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน

 ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *