“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” นายกสมาคมวิชาชีพช่างผมไทย ผนึกกำลัง6 สมาคมช่างผมไทย ลุยงานต่อเนื่อง ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสริมสวย ช่วงCovid 19

“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” นายกสมาคมวิชาชีพช่างผมไทย ผนึกกำลัง6 สมาคมช่างผมไทย ลุยงานต่อเนื่อง ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสริมสวย ช่วงCovid 19

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ผนึกกำลัง6 สมาคมช่างผมไทย ได้แก่ สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาคมช่างผมมืออาชีพ, สมาคมพัฒนาส่งเสริมอาชีพเสริมสวยตัดผมไทย, สมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ เข้าประชุม หารือ และติดตามผล กับ ผศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ เกี่ยวกับ การยกระดับ การสร้างมาตรฐานอาชีพช่างผมให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

สืบเนื่องจากประชุมครั้งก่อน กับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมกับยื่นหนังสือ ถึง ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา. นายกรัฐมนตรี  ผ่านผศ.ดร.อิสระ. เสรีวัฒนวุฒิ. เรื่องขอความอนุเคราะห์ การพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสริมสวย ในสถานการณ์ COVID 19

ในโอกาสนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวง พม. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  รองศาสตรจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้พัฒนา ‘ตู้อุ่นใจ’   และคุณปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Hairworld เข้าร่วมประชุมในครั้งนี  ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 412 ชั้น 4 ตึกใหม่ อาคารรัฐสภา ฝั่งสภาผู้แทนราษฏร

คุณปิยะวัลย์ วงศ์สว่างและดร.สมศักดิ์ ชลาชล

 

 ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *