‘ครูเอิร์น’ ชวนร่วมชมกิจกรรมการแสดง ‘นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า’

‘ครูเอิร์น’ ชวนร่วมชมกิจกรรมการแสดง  ‘นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า’

รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดนิทรรศการ องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” และ องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” และชมนิทรรศการองค์ความรู้ฯ ณ ท้องสนามหลวง

 

ในโอกาสนี้ ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ในฐานะภรรยาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดร.ดร๊าฟ-ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมชม นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบคลองโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กับคณะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เมื่อวันก่อนใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *